سرور مجازی ابری سرعت بالا با منابع اختصاصی

پلن یک سرور ابری سرعت بالا


مشخصات فنی سرور

1 CPU
32GB NVMe
1024MB Memory
1000GB Bandwidth

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - نیوجرسی - شیکاگو - دالاس - سیاتل - آتلانتا - سیلیکون ولی )
کانادا - انگلستان - آلمان - فرانسه - هلند - استرالیا - ژاپن - سنگاپور - کره جنوبی - سوئد - مکزیک

پلن دو سرور ابری سرعت بالا


مشخصات فنی سرور

1 CPU
64GB NVMe
2048MB Memory
2000GB Bandwidth

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - نیوجرسی - شیکاگو - دالاس - سیاتل - آتلانتا - سیلیکون ولی )
کانادا - انگلستان - آلمان - فرانسه - هلند - استرالیا - ژاپن - سنگاپور - کره جنوبی - سوئد - مکزیک

پلن سه سرور ابری سرعت بالا


مشخصات فنی سرور

2 CPU
80GB NVMe
2048MB Memory
3000GB Bandwidth

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - نیوجرسی - شیکاگو - دالاس - سیاتل - آتلانتا - سیلیکون ولی )
کانادا - انگلستان - آلمان - فرانسه - هلند - استرالیا - ژاپن - سنگاپور - کره جنوبی - سوئد - مکزیک

پلن چهار سرور ابری سرعت بالا


مشخصات فنی سرور

2 CPU
128GB NVMe
4096MB Memory
3000GB Bandwidth

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - نیوجرسی - شیکاگو - دالاس - سیاتل - آتلانتا - سیلیکون ولی )
کانادا - انگلستان - آلمان - فرانسه - هلند - استرالیا - ژاپن - سنگاپور - کره جنوبی - سوئد - مکزیک

پلن ویژه بات بایننس / کانفیگ ویژه


مشخصات فنی سرور ابری سرعت بالا ویژه بات بایننس / ژاپن کره جنوبی سنگاپور / کانفیگ ویژه

CPU 2 Core Xenon 3.7 Ghz
Storage NVMe
4096MB Memory
Port 10G

در صورت درخواست از لوکیشن های زیر هم قابل ارایه هست

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - نیوجرسی - شیکاگو - دالاس - سیاتل - آتلانتا - سیلیکون ولی )
کانادا - انگلستان - آلمان - فرانسه - هلند - استرالیا - ژاپن - سنگاپور - کره جنوبی