سرور مجازی ابری با منابع اختصاصی

پلن یک سرور ابری


مشخصات فنی سرور

1 CPU
25GB SSD
1024MB Memory
1000GB Bandwidth

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - نیوجرسی - شیکاگو - دالاس - سیاتل - آتلانتا - سیلیکون ولی )
کانادا - انگلستان - آلمان - فرانسه - هلند - استرالیا - ژاپن - سنگاپور - کره جنوبی - سوئد - مکزیک

پلن دو سرور ابری


مشخصات فنی سرور

1 CPU
55GB SSD
2048MB Memory
2000GB Bandwidth

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - نیوجرسی - شیکاگو - دالاس - سیاتل - آتلانتا - سیلیکون ولی )
کانادا - انگلستان - آلمان - فرانسه - هلند - استرالیا - ژاپن - سنگاپور - کره جنوبی - سوئد - مکزیک

پلن سه سرور ابری


مشخصات فنی سرور

2 CPU
80GB SSD
4096MB Memory
3000GB Bandwidth

لوکیشن های قابل ارایه

آمریکا ( لوس آنجلس - میامی - نیوجرسی - شیکاگو - دالاس - سیاتل - آتلانتا - سیلیکون ولی )
کانادا - انگلستان - آلمان - فرانسه - هلند - استرالیا - ژاپن - سنگاپور - کره جنوبی - سوئد - مکزیک