سرور مجازی با منابع اختصاصی

پلن یک سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

SSD = ۵۰GB
RAM = ۲GB
Bandwidth = 1TB
CPU = 1 Core

لوکیشن های قابل ارایه

ترکیه - چین - امارت متحده عربی - عربستان - ویتنام - کامبوج - آفریقای جنوبی - بنگلادش - فیلیپین - مالزی - اندونزی

پلن دو سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

SSD = ۵۰GB
RAM = ۴GB
Bandwidth = 1TB
CPU = ۲ Core

لوکیشن های قابل ارایه

ترکیه - چین - امارت متحده عربی - عربستان - ویتنام - کامبوج - آفریقای جنوبی - بنگلادش - فیلیپین - مالزی - اندونزی

پلن سوم سرور غیر ابری


مشخصات فنی سرور

SSD = ۵۰GB
RAM = ۸GB
Bandwidth = ۲TB
CPU = ۴ Core

لوکیشن های قابل ارایه

ترکیه - چین - امارت متحده عربی - عربستان - ویتنام - کامبوج - آفریقای جنوبی - بنگلادش - فیلیپین - مالزی - اندونزی